Tuinzigt en Westerpark Breda nieuws en activiteiten

bouw garageboxen Kolfbaanstraat

De heer P. Bicskei heeft bij de Gemeente Breda een verzoek ingediend voor bouwen van 59 garageboxen op het binnenterrein achter Kolfbaanstraat 30-b. Deze bouw voldoet niet aan de regels van het geldende bestemmingsplan ‘Tuinzigt-Westerpark’. De omgevingsvergunning met afwijking ligt voor u als ontwerp ter inzage vanaf 17 april 2014. 

Waarom deze omgevingsvergunning met afwijking

Momenteel staan er oude bergingen en garageboxen op het achterterrein. Deze worden gesloopt.

Er zullen 48 nieuwe garageboxen worden gebouwd van circa 19 m2 met een hoogte van 3 meter. Daarnaast worden op het midden van het terrein 9 nieuwe garageboxen gebouwd van circa 46 m2 groot met een hoogte van 6 meter. Er komen ook 2 van deze grote garageboxen aan de oostzijde van het terrein te staan.

De garageboxen staan op een iets andere plek dan het huidige garageboxen. Dit mag niet volgens het bestemmingsplan. Daarnaast zijn de garageboxen van 6 meter hoger dan het bestemmingsplan toestaat. Op basis van artikel 2.12 lid 1, sub a, onder 3° Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kan middels het verlenen van een omgevingsvergunning met afwijking, in afwijking van het geldende bestemmingsplan, een omgevingsvergunning worden verleend. Met dit besluit mag worden afgeweken van de regels in het bestemmingsplan ‘Tuinzigt-Westerpark’ en kunnen de gevraagde garageboxen gebouwd worden.

Ter inzage

De stukken liggen ter inzage van 17 april tot en met 28 mei 2014 bij de Infobalie in het Stadskantoor en zijn digitaal te raadplegen.

Zienswijze

Tijdens bovengenoemde periode kunt u schriftelijk en/of mondeling uw zienswijze op de ontwerpomgevingsvergunning met afwijking indienen. U kunt uw zienswijze sturen naar het College van burgemeester en wethouders van de Gemeente Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u tijdens werkdagen een afspraak maken via telefoonnummer (076) 529 3888.

© 2007-2016 Tuinzigtwesterpark.nl

Please publish modules in offcanvas position.