Tuinzigt en Westerpark Breda nieuws en activiteiten

Opening de nieuwe Meidoorn

De nieuwe meidoorn breda tuinzigtDe Nieuwe Meidoorn" wordt op woensdag 20 mei 2015 geopend door Wethouder Patrick van Lunteren.

Alle bewoners zijn van harte welkom! De officiële opening is om 15.00 u.  
Vanaf 14.30 u is het inloop.

Nu wordt er nog volop verbouwd en geschilderd. Als we binnenkomen valt meteen de nieuwe centrale ruimte op, waar de ontmoetingsruimte c.q. het restaurant zal komen.

De ontmoetingsruimte zal geopend zijn van 09.00 uur tot 19.00 uur. Deze grote ontmoetingsruimte is ontstaan nu de oude rookruimte en het biljart weg zijn. Het zal dus in de toekomst helaas niet meer mogelijk zijn om te biljarten en te roken in "De Nieuwe Meidoorn".

"De Nieuwe Meidoorn" wordt in gedeeltes door vijf huurders rechtstreeks van de gemeente Breda gehuurd. We worden ontvangen door de heer Abdul Boudhan, die de grootste huurder van de vijf is. De andere vier zijn de Atea-groep, Kober en WonenBreburg samen met AlleeWonen. Iedere huurder heeft inmiddels zijn eigen ingang en via de grote oude ingang komt men in de ont-moetingsruimte.

 

Dan is er natuurlijk nog 't Honk, dat een aparte gebruikersover-eenkomst heeft met de gemeente Breda en beheerd wordt door Pascal van Dooren.

Er zullen verschillende activiteiten georganiseerd worden in de grote ruimte in "De Nieuwe Meidoorn". Mogelijk komen er sportprojecten zoals yoga of gymnastiek. Ook aan de creatieve medemens wordt gedacht, door projecten als tekenen, schil-deren en bloemschikken. Misschien komen er filmavonden waar iedereen zich voor kan opgeven. Dit laatste zal afhankelijk zijn van de vraag die er is vanuit de buurt. Verder komt er het restaurant waar iedereen welkom is om tussen 12.00 uur en 14.00 uur te komen lunchen of tussen 17.00 uur en 19.00 uur te komen dineren tegen schappelijke prijzen.

Dagbesteding Tuinzigt wordt georganiseerd door psycholoog mevrouw Jetske Diehl en komt er voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en ouderen met dementie. Het doel is om de cliënten een zinvolle dagbesteding te geven door middel van projecten als sporten, koken, computer lessen volgen en creatief bezig zijn, waardoor ze zich kunnen ontwikkelen en sociale contacten kunnen opdoen in een omgeving waar ze zich veilig voelen. Er is een samenwerking opgezet met de Liduinaschool, die onderwijs en dienstverlening levert aan kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking.

De Atea-groep is er met een project voor mensen die weinig kans hebben op betaald werk, Werk aan de Wijk en een Formulieren-brigade, die mensen helpt met invullen van allerhande formulieren en omgaan met "Instanties".

Wijkconsulente Marja Halters van AlleeWonen, woonconsulent Roger de Leeuwe en huismeester Eric Wassing van Wonen-Breburg, wijkagente Marjan van Malsen, buurtmeester Wil Ver-meulen en wijknetwerker Marten Voetman van Surplus Welzijn zullen inloopspreekuur houden.

Kober is oudgediende in de nieuwe ploeg van huurders met de voorschool en kinderdagverblijf "de Rupsentuin" op Meidoorn-straat 113 en met de voorschool en peutertuin "de Meikevertjes" in "De Nieuwe Meidoorn".

De heer Boudhan en de andere huurders zijn bereid mee te denken over een locatie binnen "De Nieuwe Meidoorn", als er buurtinitiatieven zijn. Vanuit dat standpunt kan "De Nieuwe Meidoorn" na overleg tot 23.00 uur open blijven, want het moet een ontmoetingscentrum worden dat open staat voor iedereen uit de wijken Tuinzigt en Westerpark die iets wil organiseren.

© 2007-2016 Tuinzigtwesterpark.nl

Please publish modules in offcanvas position.